Furniture Go International

Period

 

Ett projekt som drivs av åtta kluster från sex europeiska länder och finansieras av EU-kommissionen.
Tillsammans är vi starka. Det är tanken bakom det internationella projektet Furniture Go International som ska stötta företag inom trä-, möbel- och inredningsbranschen att erövra nya marknader.


Tillsammans ska projektet samla omvärldsanalyser och erfarenheter i en kunskapsbank som medlemsföretagen (SME) inom trä-, möbel- och inredningsbranschen kan ha stor nytta av.

Projektet pågår i tre år och företag i de olika länderna få hjälp med att skapa långsiktig internationell samverkan, skapa kontakter på intressanta marknader och utforma skräddarsydda åtgärder för att närma sig marknader även utanför Europa i USA, Kanada, Egypten och Sydafrika.

I projektet kommer det, förutom marknadsanalys, att göras matchmaking, event och det kommer att skapas långsiktiga och värdefulla relationer och kontakter på var och en av marknaderna för att övervinna hinder på plats.

De deltagande företagsklustren är: Transylvanian Möbelkluster (Rumänien), Association Cluster of Habitat, Wood, Office och Contract (Spanien), Wood Industry Cluster (Slovenien), Cluster av tjeckiska möbeltillverkare (Tjeckien), Interior Cluster Sweden (Sverige), PRO WOOD Regional Cluster (Rumänien), Bulgarian Furniture Cluster (Bulgarien) och Habitat Cluster Barcelona (Spanien). Tillsammans representeras mer än 500 företag.