Detta gör vi på Interior Cluster Sweden

 

Tillsammans med möbelklustrets medlemsföretag jobbar vi för att generera tillväxt, lönsamhet och sysselsättning inom svensk möbelindustri vilket i sin tur bidrar till landsbygdsutveckling. Visionen är svensk design- och möbelbransch ska upplevas som världsledande.

Interior Cluster Sweden vill ge möbelklustret en hållbar organisation där lite kan leda till mycket – En länk mellan våra stora möbelproducenter och specialister till underleverantörer. Låt oss arbeta tillsammans och fokusera på hela värdekedjan – formgivare, underleverantörer, möbelproducenter, hela branschen tillsammans!

Du är viktig i vårt nätverk

 

Tillsammans är vi starka och har lättare att nå ut i världen för att sätta svensk möbelindustri på världskartan. Därför vill vi samla både stora och små företag i nätverket för att hitta varandra, mötas och utvecklas - tillsammans.

 

Vilka är vi?

En nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter inom möbel-, design- och inredningsbranschen.

Interior Cluster Sweden är ett kluster för för dig som jobbar med möbler, design och inredning. Vi finns här för att sammanlänka våra medlemmar, vässa konkurrenskraften för att tillsammans växa med mot målet att nå resten av världen. Vår ambition är att stödja medlemsföretagen för att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning och det gör vi genom projektsamverkan. Interior Cluster Sweden skapar en plan för att ge möbelklustret en hållbar organisation där lite kan leda till mycket.

Följ oss på

@interiorclustersweden