Event

EGET EVENT

7 MAJ - 7 MAJ 2020

Bransch i förändring

Bransch i förändring

Interior Cluster Sweden vill bjuda in Dig till en inspirerande dag där vi gemensamt sätter den långsiktiga agendan, 2021-2023, för svensk design- och möbelindustri.  

TID torsdag 2/4 kl. 11.00–16.00 
PLATS Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö

Facilitator Catarina Rolfsdotter, journalist och författare med fokus på Hållbarhet och Framtidsspaning.

Interior Cluster Sweden genomför för närvarande en förstudie, “STRUKTUR”, ett förberedande arbete inför en stor EU-ansökan (ERUF*) där det finansiella stödet ska främja t ex kompetens-, innovations- och internationaliseringsaktiviteter med syfte att stärka svensk design- och möbelindustri.  

Ett ERUF-projekt spänner över en treårsperiod och ger oss möjlighet att sätta en långsiktig gemensam agenda.

Anmälan och mer info här

Taggar

nässjö

workshop