”en dag med

inspiration där du

kan påverka och föra

dialog och utveckla

nätverk”

Det är med stolthet och glädje vi hälsar välkommen till Möbelriksdagen 2016. Med en talarlista utöver det vanliga och stort intresse från många håll är vi spända av förväntan. I år har vi flyttat till Linnéuniversitetet i Växjö för att belysa behovet av nära samarbete mellan akademi och näringsliv för att trygga kompetensförsörjningen för möbel- och inredningsbranschen och för att stärka konkurrenskraften internationellt.

Den svenska möbelbranschen står inför stora utmaningar. Det råder en tuff internationell konkurrenssituation, pågående generationsskiften och svårigheter i att rekrytera kvalificerad yrkeskompetens. Årets möbelriksdag fokuserar på dessa frågeställningar samtidigt som vi lyfter fram möbelbranschens styrkor. Genom att gemensamt anta utmaningarna finns det en framtid för svensk möbelindustri.

Anmälan

Följ denna länken för att anmäla dig: klicka här!

Anmäl dig senast 2015-12-18.

 -Vi har några platser kvar, skynda dig att anmäla dig!

MEDVERKAR GÖR BLAND ANNAT:

 • Kristian Elvefors, VD Volvo Cars Sverige AB

 • Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län

 • Stephan Hwang, rektor Linnéuniversitetet

 • Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen

 • Elisabeth Svantesson, vice ordf arbetsmarknadsdep.

 • Karin Olofsdotter, ambassadör och enhetschef UD

 • Thomas Johannesson, ordf. Interior Cluster Sweden

 • Mikael Pekkari, samordnare Träregion Småland

 • Cecilia Hallberg, VD Lammhults Möbel AB

 • Stefan Fölster, chef Reforminstitutet

 • Bo Frank, kommunalråd Växjö kommun

 • Lars Idermark, koncernchef Södra

 • Maria Lehmann, försälj.- & marknadschef Skandiform

 • Catharina Värendh Boson, Almi Företagspartner

 • Carina Kloek-Malmsten, museichef IKEA Museum

 • Christine Frånlund, ansv Format Småland

 • Pia Hansson, pers/marknad C&D Snickeri

 • Dag Klockby, VD Gärsnäs

 • Jenny Ekman, verksamhetsledare Inredia Tibro

 • Eva Engdahl, VD Entreprenörinvest

Kristian Elvefors
Kristian Elvefors
Christin Frånlund
Christin Frånlund
Cilla Hallberg
Cilla Hallberg
Stephan Hwang
Stephan Hwang
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
Karin Olofsdotter
Karin Olofsdotter
Johan Sjöberg
Johan Sjöberg
Nicklas Mattsson
Nicklas Mattsson
Maria Lehman
Maria Lehman
Bo Frank
Bo Frank
Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson
Kristina Alsér
Kristina Alsér
Eva Engdahl
Eva Engdahl
Stefan Fölster
Stefan Fölster
Karin Darlington
Karin Darlington
Lars Idermark
Lars Idermark

TISDAG 12 JANUARI 2016

07.30 Registrering och frukost

08.00 DET HÄNDER I SMÅLAND
Regional utveckling
Vad händer i Träregion Småland, samordnare Mikael Pekkari
Aktuellt i de småländska länen
Region Jönköpings län, regiondir. Agneta Jansmyr.
Regionförbundet i Kalmar län, regiondir. Helena Nilsson
Region Kronobergs län, regiondir. Marin Myrskog

08.25 Offentliga finansieringsmöjligheter i Småland
Entreprenörsinvest, VD Eva Engdahl
Business Sweden, exportrådgivare Karin Darlington
Tillväxtverket, ordf. Kristina Alsér
Region Jönköpings län, strateg, Mikael Gustavsson
Region Kronobergs län, samordnare näringsliv Anders Unger
Almi Företagspartner, VD, Catharina Värendh Boson
Finansieringsportalen, finansieringsguide Martin Harbäck

08.50 Småländska projekt
Smålands Designpärlor, landshövding Kristina Alsér
Ikea Museum i Älmhult, museichef Carina Kloek-Malmsten
Utställning Småländska Designmöbler i Stockholm, Johan Sjöberg
Nytt projekt: Format Småland, verksamhetsledare, Christine Frånlund

09.15 Världen är vår marknad
Lars Idermark, koncernchef Södra

09.30 Registrering för nytillkommande och förmiddagsfika

10.00 MÖBELRIKSDAGENS ÖPPNANDE
Välkommen till Växjö, Möbelriksdagen och Linnéuniversitetet
Johan Sjöberg, Möbelriket Lammhult AB
Thomas Johannesson, ordf. Interior Cluster Sweden AB
Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet
Bo Frank, kommunalråd i Växjö kommun
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län
Anders Wisth, VD Interior Cluster Sweden AB

10.15 Världen utanför – finns tillväxten i en utökad internationalisering?
INLEDNING
Kristian Elvefors, VD Volvo Cars Sverige AB

PANEL
Cecilia Hallberg, VD Lammhults Möbel
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, TMF
Karin Olofsdotter, enhetschef UD
m.fl.

PÅGÅENDE PROJEKT
Swedish Midsummer Design Weekend, Fredrik Ehrnström, exportchef Lammhults Möbel
Exportstrategin, David Johnsson, VD TMF
Subcontractor, Anders Wisth, VD Interior Cluster Sweden
Innonet Lifestyle, Betina Simonsen, klusterchef Innonet och Mimmi Lindau, Blå station
Interior Cluster Sweden, VD Anders Wisth

11.15 Fruktpaus

11.30 Kompetensförsörjning – Var hittar industrin
Morgondagens arbetskraft?

INLEDNING
Elisabeth Svantesson, vice ordf. arbetsmarknadsutskottet(m)

PANEL
Pia Hansson, personal och marknad C&D Snickeri
Martin Johansson, VD Stolab
Maria Lehmann, försäljnings- och marknadschef Skandiform
Fredrik Asplund, VD Lammhults Design Group

Wevolution – cross-border collaboration for innovation
Anna Hamlin, Juliana Restrepo Giraldo och Tayfun Avdan tillsammans med IKEA

12.45 Lunch
Besök torget, en exempelutställning från intresserade företag till aktuella projekt.

14.00 SEMINARIER
Seminarie 1 – TEMA Professionellt HR-arbete med fokus på framtida resultat.
VÄRD Codeq

Seminarie 2 – TEMA Exempel på Linnéuniversitetets samverkan med näringslivet.
VÄRD Linnéuniversitetet

Seminarie 3 – TEMA Internationella affärer – inspiration och möjligheter
VÄRD Almi Företagspartner

15.15 SEMINARIER
Seminarie 4 – TEMA Träregion Småland utvecklar framtidens industri
VÄRD Träregion Småland

Seminarie 5 – TEMA Cirkulära möbelflöden

Seminarie 6 – TEMA Bäst Practice – vår väg till världen

16.15 Eftermiddagskaffe med småländsk ostkaka

16.45 SEMINARIER
Seminarie 7 – TEMA Mötesplatser för världens designers och inredare

Seminarie 8 – TEMA Generationsskifte
VÄRD Almi Företagspartner

Seminarie 9 – TEMA Smålands Pärlor – våra dragplåster

18.00 DIGITALISERING OCH ROBOTISERING – VAD BETYDER DET FÖR MÖBELVÄRLDEN?
Stefan Fölster, VD Reforminstitutet

18.30 Mingel och besök i utställningen med fördrink

19.00 Galamiddag – Dags för fest!
Succén från 2014 fortsätter med en helkväll av underhållning prisutdelningar och god mat.

Vi delar ut priser till:
årets marknadsförare årets möbelpersonlighet
årets stipendiater möbelriksfonden
årets designföretag
årets designskola
årets hederspris
årets nykomling

23.00 Eftersits på PM & Vänner Tak

Onsdag 13 januari 2016

Möjlighet att göra besök på Hotell PM & Vänner, Format Smålands lokaler, m.fl.

Praktisk information

Plats: Linnéuniversitetet, Växjö Universitetsplatsen 1, M- och N-huset
Moderator: Nicklas Mattsson, tidningen Entreprenör
Arrangör: Interior Cluster Sweden
Medarrangörer: Möbelriket Lammhult AB, Växjö kommun, Linnéuniversitetet
Adresser: www.möbelriksdagen.se
#möbelriksdagen
mobelriksdagen@interiorcluster.se

Priser
Deltagaravgift (inkl. måltider och galafest) 1 900:-
Studenter 950:-
Enbart galamiddag 695:-
Anslutningsbuss ToR flyg och tåg 200:-
Alla priser är ex moms och faktureras med betalning i förskott.

RES & BO

TÅG OCH FLYG
– ANKOMST

06.21 – 09.48 tåg Stockholm – Växjö (ev. Alvesta)
07.11 – 09.05 tåg Malmö – Nässjö
buss flyg/tåg till Universitetet
08.30 – 09.30 flyg Bromma – Växjö

TÅG OCH FLYG
– AVFÄRD

buss Universitetet till flyg/tåg
18.10 – 21.39 tåg Växjö – Stockholm alt.
20.10 – 23.39 tåg Växjö – Stockholm
16.15 – 17.15 flyg Växjö – Bromma
Tåg- & flygbiljetter bokas av deltagaren.
För information om hotell, kontakta Växjö & CO

”den kreativa
mötesplatsen
för näringslivet,
beslutsfattarna och
möbelbranschen”

Vänliga partners:

• Växjö kommun
• Möbelriket Lammhult
• Linneuniversitetet
• Träregion Småland
• Södra
• TMF
• Almi Företagspartner
• Spiltan Fonder
• IKEA
• Codeq
• Lammhults Design Group
• Svenskt Näringsliv

• Stockholm Furniture & Light Fair
• Kinnarps
• Business Sweden
• Folkuniversitetet
• Materia Group
• Källemo
• Stolab
• Sjöbergs hyvelbänkar
• Svenssons i Lammhult